خبرگزاری «دانشجو» مجرم است

جلسه رسیدگی به پرونده های خبرگزاری دانشجو و سایت فردا صبح امروز(یکشنبه) 28 مردادماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

به گزارشامیدنامه به نقل از  ایسنا، در این جلسه به پرونده مدیرمسوول وقت خبرگزاری دانشجو به اتهام توهین به مسوولین به سبب انجام وظیفه (مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی)  و با شکایت هیات نظارت بر مطبوعات و دانشگاه سوره رسیدگی شد که دانشگاه سوره اعلام رضایت کرد و در خصوص شکایت هیات نظارت بر مطبوعات نیز مجرم شناخته شد.

همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیرمسوول وقت سایت فردا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و افترا با شکایت شرکت پدیده شاندیز رسیدگی شد که با نظر هیات منصفه مطبوعات مدیرمسوول وقت این سایت مجرم شناخته نشد.

افزودن نظر جدید