حقوق 25 میلیونی یک مدیر احمدی‌نژاد!

در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان کشوری و لشگری با دریافت حقوقی در حدود ماهیانه 500 هزار تومان بشدت تحت فشار وشرمنده خانواده خود می باشند، رییس صندوق بازنشستگی حقوق ماهیانه 25 میلیون تومانی یعنی 50 برابر یک بازنشسته معمولی دریافت می کند.

به گزارش امید به نقل زا پارسینه،خانم عطاریان که در دولت احمدی‌نژاد به عنوان رییس صندوق بازنشستگی کشور منصوب شد و با وجود تغییرات مکرر در وزارت رفاه، پست خود را حفظ کرده و تا امروز در این مسئولیت قرار دارد بابت ریاست بر سازمان بازنشستگی کشور پایه حقوقی بیش از 12 میلیون تومان دریافت می‌کند که با احتساب اضافه کار و حق ماموریت و ... بعضا این رقم به 25 میلیون تومان در ماه می‌رسد که تازه این رقم بدون احتساب پاداش هنگفت پایان سال می‌باشد.

این در شرایطی است که صندوق بازنشستگی کشور در طول سال‌های گذشته عملکردی فاجعه‌آمیز داشته است و بسیاری از اندوخته‌های بازنشستگان را بر باد داده است.

مدیریت ضعیف رییس صندوق بازنشستگی و توصیه‌پذیری وی از برخی افراد خاص به قیمت بازی کردن با سرمایه میلیون‌ها بازنشسته تمام شده است.

افزودن نظر جدید