حسینیـان: به شما ربطـی ندارد که بـا احمدی نژاد ارتباط دارم!

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران نسبت به مطلب روز گذشته روزنامه ایران درباره نطقش انتقاد کرد و گفت: روزنامه ایران به شدت ناجوانمردی کرد و تیتری که انتخاب کرد مردانه نبود.

به گزارش امید به نقل از ایرنا، وی افزود: این روزنامه بدون آن که نطق من را بنویسد تنها آن را نقد کرد و متن هایی را به رییس جمهور و خانواده اش نسبت داد و سپس خودش ان را اصلاح کرد.

حسینیان اظهارداشت: من اصلا راجع به این صحبت نکردم که در این جلسه سکه توزیع شده و یا این که اصل جلسه فاسد بوده ولی روزنامه ایران این موضوع را نوشته است، ولی آن چیزی که من اعتراض کردم این بود که چرا چنین جشنی توسط همسر رییس جمهور گرفته شده است.

این نماینده مجلس اظهارداشت: اگر اجازه دهیم همسرانمان در کار حکومت دخالت کنند مثل زمان شاه اولیاحضرت شکل می گیرد.

وی گفت: زن رییس جمهور حق دخالت در این کارها ندارد اگر این جلسه توسط شخص رییس جمهور یا معاون زنان برگزار می شد حرفی نمی زدیم ولی اعتراض من این است که زنان مسوولان چه کاره هستند که این جلسات را برگزار می کنند.

حسینیان گفت: با کمال تاسف می گویم من چیزی که نگران بودم محقق شد زیرا در دفاعیه دفتر دولت آمده بود همسر رییس جمهور این موضوع را بیان کرده مگر همسر رییس جمهور چه کاره است که دفتر دارد؟ مگر حکومت پادشاهی است که علیا حضرت و ملکه داشته باشیم یا بانوی اول داشته باشیم یا مگر حکومت قرون وسطایی است که بانوی اول داریم.

وی ادامه داد: اعتراض من به این مسائل بود ولی روزنامه ایران اتهاماتی را که من اصلا به زبان نیاوردم و دقت داشتم نگویم ردیف کرد و به من اتهام زد.

در این هنگام خبرنگار روزنامه ایران خطاب به حسینیان گفت: روزنامه ایران این مطلب را به صورت گزارشی کار کرده و علاوه بر صحبت های شما صحبت های دیگر نمایندگان نیز داخل مطلب بوده است.

حسینیان خطاب به خبرنگار روزنامه ایران گفت: شما نطق مرا نقض کردید من متاسفم که این دولت این قدر می خواهد دیکتاتوری حاکم کند که یک نطق را که علیه اوست نقد می کند.

وی گفت: دولت اگر می گوید افرادی که در مراسم رقصیدند کودک بودند عکسش را نشان دهد.

در این هنگام خبرنگار روزنامه ایران گفت: شما اگر می گویید که کودک نبودند مدرکی دارید؟

حسینیان اظهارداشت: من فیلمش را دارم وقتش که برسد آن را منتشر می کنم ولی ما در ابتدا می خواهیم خودشان عکسهایش را منتشر کند.

در این هنگام خبرنگار روزنامه ایران از حسینیان پرسید: چرا دوستان پایداری در دولت گذشته تذکراتی را که در دولت کنونی داده می شود را نمی دادند؟ چرا در دور قبل نسبت به جشن معروف ایرانیان مقیم خارج کشور سکوت کردید؟

حسینیان پاسخ داد: شما مغالطه می کنید این طور نیست که در مورد رییس جمهور سابق نقدی نداشته باشیم.

وی ادامه داد: ما وزیر کشور احمدی نژاد را استیضاح کردیم و در رای اعتماد وزیر کشور صحبت کردم من در یکی از جلسات گفتم که آقای احمدی نژاد می ترسم با این روشش مهره های سابق برگردند شما بگویید چه کسی بارها علیه مشایی موضع گیری کرد؟

در این هنگام خبرنگار روزنامه ایران از حسینیان در این مورد پرسید که چرا احمدی نژاد در نشستی حضور یافت که تابلوی خلیج عربی در پشت وی قرارداشت که حسینیان پاسخ داد: خیلی متاسفم این قدر سواد ندارید که بدانید آن خلیج عربی نبود، الخلیج العربی بود که یعنی کنفرانس عربی خلیج وقتی ادبیات عرب را نمی دانید چرا چنین تفسیری می کنید.

یکی از خبرنگاران از حسینیان پرسید: شما روحانی هستید و از اخلاق به دور است که فیلمی را منتشر کنید.

حسینیان پاسخ داد: جلسه عمومی بوده دوستان خودشان هم عکس گرفته اند من می گویم خودتان عکس را منتشر کنید.

یکی دیگر از خبرنگاران از حسینیان پرسید: از نظر شما رقصیدن کودک عیب ندارد که حسینیان پاسخ داد: نه، خبرنگار بارد دیگر پرسید: چند سال به پایین کودک محسوب می شود که حسینیان پاسخ داد: 9 سال به پایین

خبرنگار دیگری از حسینیان درباره ماجرای قهر 11 روزه احمدی نژاد پرسید که چرا وی به رییس جمهور سابق تذکر نداده است که حسینیان پاسخ داد: کار رییس جمهور (احمدی نژاد) قابل توجیه نبود من هفت ساعت خانه رییس جمهور لنگر انداختم که رییس جمهور برگشت. یکی از دلایل برگشت رییس جمهور حضور من بود.

وی ادامه داد: ما تا زمانی که به آقای احمدی نژاد به عنوان اصولگرا اعتقاد داشتیم از او حمایت می کردیم ما آن دولت را تا یک زمان خاص اساسا از لحاظ پایه قبول داشتیم ولی این دولت را از لحاظ مبنا قبول نداریم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر این که آیا هنوز با احمدی نژاد ارتباط دارید گفت: به شما ربطی ندارد جزو مسائل خصوصی است.

خبرنگاری پرسید که ایا احمدی نژاد برمی گردد که حسینیان پاسخ داد: خدا می داند.

خبرنگاری پرسید که آیا احمدی نژاد در مجلس بعدی حضور می یابد که حسینیان پاسخ داد: از خودشان بپرسید این که من با او ارتباط دارم یا نه را به شما نخواهم گفت.

پس از این صحبت ها خبرنگار روزنامه ایران، روزنامه امروز ایران را به حسینیان نشان داد و گفت: دفتر همسر رییس جمهور را برای او پیدا کند پس از مدتی که حسینیان نتوانست این موضوع را پیدا کند خطاب به خبرنگارانی که اطراف او بودند گفت که شاید روزنامه دیگری بوده است!!! 

افزودن نظر جدید