حسين مرعشي: دولت نمي‌تواند از احزاب در مقابل قوه قضاييه حمايت كند

حسين مرعشي ‌سخنگوي حزب كارگزاران به اعتماد گفت: دولت نمي‌تواند از احزاب در مقابل قوه قضاييه حمايت كند

باتوجه به اينكه تنها احزاب و تشكل‌ها مي‌توانند براي اعتراض درخواست مجوز كنند آيا كارگزاران قصد ندارد از اين مصوبه استفاده كند؟

خير. ما هيچ‌وقت اين موضوع را جدي نگرفتيم.

چه نقدهايي به اين مصوبه داريد كه باعث شده اين موضوع محلي از اعراب براي كارگزاران نداشته‌باشد؟

نقدي به مصوبه نداريم منتها حوصله وارد شدن به برخي موضوعات را نداريم.

به نظر شما الان اينگونه اعتراضات موضوعيتي ندارد؟

هيچ‌كس نمي‌تواند مسووليت چنين اجتماعاتي را بپذيرد. فقط بحث درخواست مجوز نيست. وقتي تقاضاي مجوز براي تجمعي اعتراضي داريد بايد مسووليت و عواقب آن را هم بپذيريد. به نظر من هيچ حزبي نمي‌توان مسووليت بپذيرد چرا كه مي‌توان جمعيتي را در يك مكان جمع كرد اما نمي‌توان آن جمعيت را كنترل كرد. هيچ حزب مسوولي نمي‌تواند مسووليت اجتماعات اعتراضي و عواقب آن را برعهده بگيرد.

به عنوان يك حزب بايد چه ضمانتي به وزارت كشور بدهيد تا درخواست را بپذيرد؟

مساله ضمانت به وزارت كشور نيست. بحث اين است كه نگراني‌ها و عصبيت‌ها آنقدر گسترده است كه ممكن است نتوانيم شعارها را كنترل يا چارچوب‌ها را رعايت كنيم. ما به هيچ‌وجه آمادگي نداريم كه چنين مسووليتي را قبول كنيم. اگر اعتراضي هم داشته‌باشيم به صورت مكتوب آن را بيان مي‌كنيم.

پس به نظر مي‌رسد كه اين مصوبه كاركرد آنچناني ندارد چون اين نگراني براي همه احزاب وجود دارد.

من اصراري ندارم كه بگويم اين مصوبه مفيد نيست اما ما به عنوان حزب كارگزاران بنا نداريم از اين ظرفيت استفاده كنيم.

فكر مي‌كنيد چه شرايطي بايد فراهم شود كه احزاب حاضر شوند چنين مسووليتي را بپذيرند و در جهت مسووليت اجتماعي خود گام بردارند؟

اساسا اين اقدامي نيست كه در ايران از سوي دولت انجام شود. دولت كه بعدا نمي‌تواند از احزاب در مقابل قوه قضاييه حمايت كند.

افزودن نظر جدید