حجت الاسلام مرتضي مداح : سيد‌حسن خميني از برخي افراد كه در خبرگان هستند علميت بيشتري دارد/ چرا به گونه اي برخورد كنيم كه مردم از دوران ستم شاهي تعريف كنند!؟/ چه اشكالي دارد كه دختران‌مان در اول ابتدايي بدون روسري به مدرسه بروند

مردي از تبار روحانيت و از ديار روحاني است. چهره‌اي آرام و دلي پر درد دارد كه در آن غم‌بي‌فرهنگي است! ويژگي‌هاي يك مدرس واقعي حوزه را يكجا دارد و بر خلاف برخي كه كبر در گفتارشان قلب را مي‌آزارد، در سخنان و رفتارش، سرشار از خضوع و فروتني است. از متصديان فرهنگي كشور بوده كه با وزاري مختلف ارشاد همكاري كرده‌است. دوراني مسئول عقيدتي- سياسي‌هاي ارتش بوده و زماني نيز او را گزينه رياست بر سازمان اوقاف معرفي كردند ولي امروز تنها منبرهاي مساجد را به رياست بر سازمان‌هاي عقيدتي-سياسي، اوقاف و غيره ترجيح داده‌است و ذكات علم خود را مي‌پردازد. حجت‌الاسلام و المسلمين مرتضي‌مداح، از دلسوزان حقيقي فرهنگ ايران اسلامي‌است كه در رويه كاري وي اين دغدغه به روشني به چشم مي‌خورد. وي معتقد است كه برخوردهاي نا‌مناسب در دوره‌هاي مختلف سبب بروز مشكلات امروزي كشور است. گفت‌وگوي «قانون» با اين استاد حوزه را در زير پي‌مي‌گيريم:

عده‌اي بيكار وارد عر صه فر هنگ شده‌ان

  دليل ارتباط خوب نهاد عقيدتي_ سياسي‌ نسبت به بخش نظامي‌كاركنان ارتش اعم از وظيفه و رسمي‌چيست؟
ارتباط ما با كاركنان فرهنگي است و به نوعي اين عزيزان نهاد عقيدتي –سياسي را پشتيبان خود مي‌دانند.نگاه روحانيون در ارتش به همه نيروها، فرهنگي است. همه اين عزيزان فرزندان همين آب و خاك هستند و به ويژه جواناني كه دوران وظيفه خود را سپري مي‌كنند و سپس وارد بازار كار مي‌شوند بايد با روحيه مثبت و شادابي از اين عرصه عبور كنند.بنابراين جوانان بايد در اين بازه‌زماني كه منزلگاهي از زندگي محسوب مي‌شود، به شكل مطلوبي دوره‌هاي تعليم و تربيت را پشت‌سر بگذارند.
  اقامه نماز در پادگان‌ها از وظايف سازمان عقيدتي-سياسي است، سربازان ، با ميل به نمازخانه‌ها مي‌آيند يا به اجباري كه در خدمت وجود دارد؟
نظام براي آناني كه به ارتش وارد مي‌شوند، برنامه«سين» دارد و ما وظيفه داريم آنها را به مسائل فرهنگي اسلام جذب كنيم. در ارتش‌ همه فعاليت‌ها بر مبناي برنامه پيش مي‌رود و نماز خواندن و مسجد رفتن نيز با برنامه و نظم است. البته بايد توجه داشت كه ما مسئولان مي‌توانيم در اين عرصه به گونه‌اي فعاليت‌ كنيم كه جوانان اگر اجبار و برنامه‌اي نيز وجود نداشت، با اختيار و علاقه به مساجد بيايند.مسئولان بايد به گونه‌اي عمل كنند كه جوانان بدانند هميشه هم اجبار بد نيست و گاهي مانند واكسيناسيون نياز است.هر عمل اجباري بد نيست همان طور كه هر اقدام اختياري، خوب و مناسب نيست.همانگونه كه يك خلافكار به اختيار دست به دزدي مي‌زند و يك كودك به اجبار به مدرسه مي‌رود.
  امروزه،آنطور كه بايد شاهد حضور چشمگير جوانان در مساجد نيستيم، شما اين معضل را چگونه‌ ارزيابي مي‌كنيد؟
البته ما مساجدي را داريم كه استقبال خوبي از آنها مي‌شود و مشكلات نيز گاهي وجود دارد. مساجد ايران در دسترس نيست.اين معضلي است كه من بارها به روساي جمهوري ادوار مختلف گوشزد كرده‌ام. كم بودن مساجد،نبود مكان مناسب براي پارك خودرو و جريمه‌هايي كه وسايل مردم  در زمان نمازخواندن مي‌شوند، برخي از مشكلات ساده‌اي است كه سبب دوري مردم از مساجد شد.مردم به خانه خدا علاقه دارند ولي اين خانه بايد مرتب باشد و شرايط كافي وجود داشته باشد. امروز دوران انقلاب نيست كه مردم براي شنيدن سخناني عليه رژيم وارد خانه‌هاي خدا شوند، ما بايد برنامه‌هاي جديدي داشته باشيم تا جوانان با علاقه به مساجد بيايند. امروز آن انگيزه‌هاي خاص سال‌هاي 57 و قبل از آن نيست ولي انگيزه عبادت كه هنوز وجود دارد و ما مي‌توانيم از آن استفاده كنيم. از سوي ديگر گسترش فضاي مجازي و تكنولوژي نيز مردم را به خود مشغول كرده و عاملي براي دوري از مساجد شده‌است.همانگونه كه فضاي مجازي عاملي براي آسيب‌زدن به فرهنگ كتاب‌خواني و ساير مسائل شده‌است.
  اين سخنان شما درست است ولي رفتار ائمه جماعت، بيشترين نقش را در حضور مردم دارد!
بله، نكته ديگر اين است كه  ائمه جماعت بايد خلاق و خوش خلق باشند تا مردم را به مساجد ترغيب كنند ولي اين موضوع علت تامه نيست.عوامل فراواني براي استقبال از يك مسجد وجود دارد. ائمه جماعت بايد خوش برخورد بوده و وقت مردم را در زمان نماز جماعت نگيرد تا از مساجد استقبال شود و بايد حضور آنها همراه با وقت كافي باشد و مطالب تازه و جديد را در مساجد دنبال كنند.
  به نظر شما مقوله فرهنگ تا چه حد در اين مسئله تاثيرگذار است؟
فرهنگ ما امروز با مشكلات فراواني روبه‌روست. از فرهنگ ترافيك و مصرف گرفته تا ساير حوزه‌ها! دوراني نان و نمك هم براي مردم جايگاه و ارزش داشت ولي امروز در فرهنگ عمومي‌چنين نيست. به اعتقاد من همه بايد در فرهنگ عمومي‌و حتي در دين و ديانت نقش داشته باشند و تذكر دهند. نبايد اينگونه باشد كه همگان فقط انتظار ارشاد از جانب روحانيت را داشته باشند.متاسفانه امروزه اعتراض مي‌كنند كه چرا در ورزشگاه‌هاي ما اخلاق و ادب رعايت نمي‌شود، اين در حالي است كه در كل جامعه اينگونه است و دليل اينكه در ورزشگاه‌ها به چشم مي‌آيد، جمع شدن افراد و ارايه يكجاي اين بي اخلاقي است!آن هم از جانب عده‌اي كه در هيجانات مسابقات بروز مي‌كند.
  مشكل اصلي به نظر شما كجاست؟
ما بعد از انقلاب هزينه‌هاي فراواني براي فرهنگ كرديم ولي نتيجه‌اي نگرفتيم. اين همه سازمان فرهنگي داريم چرا بايد مشكل‌وجود داشته باشد؟ فرهنگ ما دولتي شده‌است و بايد رويه را عوض كرده و دولت‌ها را فرهنگي كنيم.اين رويكرد سبب شد تا مسئولان رده‌بالاي كشور در اين سال‌هاي اخير اظهاراتي را بيان كنند و آن جايگاه خاص را زير سوال برده و ضربه بزنند.مردم ما از فرهنگ ديني و ملي خود مي‌توانند بهره ببرند كه تاثير اين رفتاردر بيرون و گاهي درون بي تاثيرنبوده‌است.
  تعدد سازمان‌هاي فرهنگي عامل  اصلي اين بي ثمري نيست؟
در دوراني كه من از مسئولان فرهنگي يكي  از استان‌هاي كشور بودم، فعاليت‌هاي فرهنگي را كه نياز آن منطقه مي‌ديدم انجام دادم، ولي عزيز ديگري ازيك نهاد ديگر به من معترض شد كه اين اقدام در حيطه ما بوده‌است، شما نبايد انجام مي‌داديد و من در پاسخ مي‌گفتم، فرهنگ كه انحصاري و مربوط به نهادها و افراد نيست!همگان بايد كار فرهنگي كنيم.
  ايراد دستگاه‌هاي فرهنگي كجاست؟
بسياري از دستگاه‌هاي فرهنگي در كشور، غيرانتفاعي است.گاهي افرادي كه بيكار هستند، با توجه به نياز شغلي و درآمدي وارد عرصه فرهنگ شده‌اند و فعاليت مي‌كنند ولي بايد ديد اين نهادها چه هدفي را دنبال مي‌كنند؟آيا اين هدف در راستاي اعتلاي فرهنگ كشور است؟شما توجه كنيد در هر مناسبتي بيانات امام‌خميني(س) را چاپ و از در و ديوار آويزان كرده و اعلام مي‌كنند، فعاليت فرهنگي كرده‌ايم!آيا با اين اقدامات فرهنگ كشور درست خواهد شد؟يا فقط هزينه‌ها بدون تاثير در فرهنگ ديني ما سنگين مي‌شود؟
  نتيجه اين اقدامات چه مي‌شود؟
نتيجه اين مي‌شود كه ما شاهد آن هستيم اقدامات ما اثر بلعكس داشته است و مردم كه با زحمت درآمد كسب مي‌كنند با گلايه مي‌پرسند مسئولان چرا با پول ما اين اقدامات را انجام مي‌دهند. فرهنگ بايد در رفتار مسئولان ما نمود پيدا كند، چرا كه مردم به خوبي ناظر رفتارهاي ما هستند. وقتي مسئولي با ماشين آخر سيستم از كنار مردماني كه در گرما و سرما در اتوبوس فشرده مي‌شوند، مي‌گذرد چه حسي به مردم دست مي‌دهد؟ ما به نام فرهنگ انقلاب كرديم و انتظار مردم اين است كه برخوردهاي فرهنگي و محبت آميزي با آنها شود و دست‌كم‌همدردي لازم را داشته‌باشيم.
  چه مقدار بايد هزينه شود تا اين مشكلات رفع شود؟
ما با كمتر از هزينه‌هايي كه در اين سال‌ها داشتيم، مي‌توانستيم به نتيجه برسيم چرا كه  مردم  ما مردم سريع الرضايي هستند ولي ما همين اندك را نيز از آنها دريغ كرديم.به نظر من اگر مسئولاني در اقدامات خود پيشينه فرهنگي داشته باشند، امور حل مي‌شود چون ما هم از لحاظ ملي و هم ديني فرهنگ خوب و مناسبي داريم.
  با ترميم فرهنگ مشكل حجاب نيز حل خواهد شد؟
حجاب از زيبايي‌هاي دين ماست. پروردگار عالم، دختران را از 9 سالگي موظف به تكليف كرده‌است ولي به چه دليل از 6سالگي در مدرسه‌ها چادر و مقنعه بر سر دخترانمان مي‌كنيم!؟ در روز اول ابتدايي مقنعه‌اي را تا زانو بر سر كودكان مي‌كنند و اين باعث بددلي آن خردسال مي‌شود.ماگاهي اقداماتي را انجام داديم كه افراد از حجاب بدشان بيايد. چه اشكالي دارد كه دختران‌مان در اول ابتدايي بدون روسري به مردسه بروند و در دوم ابتدايي با يك روسري گلدار حاضر شوند  و از سوم ابتدايي كه به تكليف نزديك مي‌شوند، با روسري و نه  با يك مقنعه بلكه روسري‌كه حجاب كامل به حساب مي‌آيد،به تحصيل ادامه دهند!؟
  اين پيشنهاد را به مسئولان ارايه داده‌ايد؟
من به برخي از وزراي آموزش‌و پرورش اين پيشنهاد را ارايه كردم ولي آنها در جواب گفتند،اين موضوع از وظايف ما نيست. نمي‌دانم چرا بايد در برابر اين حرف منطقي ايستادگي شود.چرا ما اين مقنعه را با زور به مردم اجبار مي‌كنيم تا نتيجه و بازخورد اين را امروز در خيابان‌ها مشاهده‌كنيم!؟ امروز همين افرادي كه در خيابان‌ها با حجاب‌هاي متفاوت و به قول برخي بد حاضر مي‌شوند، همان‌هايي هستند كه در دوران اول و دوم ابتدايي حجاب را بر سرشان كرديم و براي‌شان سرود خوانديم و كلاس قرآن گذاشتيم.ما بايد تاكتيك را عوض كنيم تا به هدف خودمان برسيم و نتيجه بگيريم.در همه عرصه‌ها اين‌گونه است اگر مسير را اشتباه رفتيم بايد تغيير تاكتيك داده تا به هدف برسيم.
  نظر شما در رابطه با گشت‌ نامحسوس و محسوس ارشاد چيست؟
من 6 ماه در خيابان وزرا تجربه حضور داشتم و بارها به مسئولان گفتم كه مشكل كجاست و اين راه حل نيست.
ما بايد در نظر بگيريم كه چه كسي مي‌خواهد چه كسي را ارشاد كند؟اين فرد ارشاد كننده كجا آموزش ديده است؟آيا پيش يك طلبه‌آموزش ديده‌است؟من به عنوان طلبه چه آموزشي به وي داده‌ام؟چقدر فرصت آموزش براي اين ارشاد كننده در نظر گرفته‌شده‌است ؟آن مامورارشاد كننده چه تقوايي دارد كه خود در مواجه با منكر به مشكل برنخورد؟ اين مسائل بررسي نشده‌است وبراي همين مسائل به نتيجه نمي‌رسيم.
اينگونه رفتار آسيب‌هاي فرواني دارد. بيشتر اوقات برخوردهايي صورت  مي‌گيرد كه تاثير طولاني مدت در زندگي مردم دارد.ما اگر با تريبون آزاد به مردم اجازه دهيم كه بشنوند و ما نيز به آنها بگوييم كه حجاب چه فوايدي دارد، مردم حرف ما را درك مي‌كنند. ما اگر مسائل را براي مردم باز كنيم مردم انتخاب خوب را خواهند داشت.
  توهين‌هايي كه به برخي هموطنان براي حجاب‌شان صورت مي‌گيرد را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
نبايد به بدحجابان توهين كرد.من با شعار مرگ بر بدحجاب مخالف بوده و هستم!و معتقد هستم اين كار نقشه دشمن بود. بايد با نزديكي دل‌ها مشكلات را حل كرد و به جاي اين شعارها بنويسيم درود بر با حجاب و با ديد مثبت بايد نگاه كنيم. اينكه گفته مي‌شود زني كه حجاب ندارد شوهرش غيرت ندارد،نيز درست نيست زيرا ما زن پيامبري را داريم كه انسان خوبي نبوده‌است، آيا نعوذ‌ با... مردان الهي در فرهنگ خانواده خود كوتاهي كرده‌اند!؟
جواب تندي، تندي است ما حق نداريم عيوب مردم را بزرگ كنيم، ملت ما ملتي فرهنگي است و اينكه خود را از مردم بالاتر ببينيم درست نبوده و نگاه شخص مقام معظم رهبري نيز به جوانان اين گونه نيست بلكه نگاه معظم له مثبت است.
برخي مدعي هستند اگر دشمن حمله كند جوانان امروز براي دفاع از كشور به جبهه‌ها نمي‌روند!در صورتي‌كه اينگونه نيست. همين جوانان با خاطراتي كه از شهدا دارند عاشق دفاع از كشور و اسلام هستند.ولي جوانان مي‌گويند براي ما دشمن درست نكنيد،دشمن تراشي نكنيد.صدام دشمن واقعي بود ولي ديگر حق نداريم كشورهاي ديگر را با خودمان دشمن كنيم.
  عملكرد دولت روحاني را در اين زمينه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
نگاه دولت يازدهم به اين مسائل درست است. در دولت قبل با سياستي كه حاكم بود،تنها يك چاوز به ايران مي‌آمد و مي‌رفت. اگر سخني از ارتباط با دنيا مطرح مي‌شود، به اين معنا نيست كه آنها پسران پيغمبر هستند ولي بايد با رعايت خط قرمزهايي مانند اسرائيل، روابط برقرار شود. در مورد آمريكا ولي بايد بگويم كه قطع ارتباط ما با اين كشور موقت بود و امروز نيز مقامات مي‌گويند شرايط را اگر درست كنند، حرفي براي بهبود روابط نداريم.بايد دانست دنيا، دنياي منطق است. اگر آنها بي منطقي مي‌كنند ما نبايد بي منطقي كنيم چرا كه امروزه جهان شاهد اعمال ماست و رفتار مستكبرانه ابرقدرت‌ها نيز از نگاه مردم دنيا پوشيده نيست.
مي‌توانيم با كشورهاي ديگر ارتباط داشته باشيم ولي اگر بي فرهنگي كنيم آنها نيز جواب مي‌دهند و بيشتر اقدامات بايد در درون و برون صورت بگيرد تا ارزش انقلاب را درك كنيم. چرا به گونه اي برخورد كنيم كه مردم از دوران ستم شاهي تعريف كنند!؟ در صورتي كه به هيچ وجه وضعيت مناسبي بر كشور حاكم نبود و كساني كه آن دوران سياه را درك كرده‌اند مي‌دانند من چه مي‌گويم.
  انقلاب يك سري آرمان داشت،آيا به آنها رسيديم؟
به آن حدي كه مي‌خواستيم، نرسيديم و به موانعي برخورديم.به طور حتم بين تصورات و تصديق تفاوت است. ما در دوران انقلاب تجربه حكومت‌داري نداشتيم و برخي درآمدهاي كشور را كاهش دادند! ولي با تمام اين مسائل ما جز در عرصه فرهنگي در عرصه‌هاي ديگر كم توفيق نبوديم.البته حكومت برخي هزينه‌ها را به مردم تحميل كرده است. براي مثال چرا مخابرات با توجه به حرام بود ن اسراف مردم را به استفاده زياد از تلفن همراه تشويق مي‌كند!؟چرا اين نهادها قصد دارند از جيب مردم پول كسب كنند!؟ چرا ما در عرصه سياست كه به خطر مي‌افتيم موبايل‌ها را قطع مي‌كنيم ولي در عرصه فرهنگ از هر تكنولوژي بدون توجه به آثار آن بهره‌مي‌بريم!؟چون براي ما سياست مهم‌تر از فرهنگ است!هيچ فكري براي فرهنگ نمي‌شود و سپس در برابر اين هجمه‌هاي فراوان، اقدامات منفعلانه‌اي مانند طلبه تلگرام ايجاد مي‌كنند!اين فعاليت‌ها خوب است ولي آيا جاذبه لازم را دارد!؟
  از بحث‌هاي فرهنگي بگذريم، شما كانديداي خبرگان رهبري بوديد و انصراف داديد، دليل اين اتفاق چه بود؟
من از تهران ثبت‌نام كردم ولي  اعلام شد كه از استان سمنان در انتخابات حاضر شوم و به همين دليل انصراف دادم زيرا آيت‌ا... شاهچراغي استاد من بود. از سوي ديگر براي مجلس‌شوراي اسلامي‌نيز به من پيشنهاد داده‌شد ولي من به دليل اينكه راه را براي جوانان باز كنم، كانديدا نشدم. 
  روند تائيد صلاحيت‌هاي خبرگان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر من يكي از راه‌هاي شناخت افراد امتحان بود ولي تنها راه نبود!راه‌هاي ديگري نيز وجود داشت ولي شوراي نگهبان تنها براي برخي اين راه‌ها را استفاده كردند! بايد در روند خود يك تجديد نظر كنند. خود افرادي كه در شوراي نگهبان هستند اجتهادشان در چه حدي است!؟ اين افراد مي‌توانستند به گونه‌اي برخورد كنند كه تا اين حد دافعه ايجاد نشود.
 در موضوع كانديداتوري سيد‌حسن‌آقاي خميني يك دغدغه براي ما پيش آمد كه چرا با توجه به اينكه بعد از سال‌ها يكي از خاندان امام(س) وارد عرصه خبرگان شد، اينگونه با وي رفتارشد. چرا يادگار امام را رنجاندند. ايشان از برخي افراد كه امروز در خبرگان هستند علميت بيشتري دارند. اي‌كاش بهتر عمل مي‌كردند تا جاذبه انقلاب مثل جاذبه خميني(س) بالا مي‌ماند.

/////////////////////////////////////////////////////////////

 سياست براي برخي مهم‌تر از فرهنگ است!
   شوراي‌نگهبان در انتخابات مي‌توانستند طوري برخورد كنند كه دافعه ايجاد نشود
   سيد‌حسن خميني از برخي افراد كه در خبرگان هستند علميت بيشتري دارد
   افرادي كه در شوراي نگهبان هستند اجتهادشان در چه حدي است!؟
   چرا به گونه اي برخورد كنيم كه مردم از دوران ستم شاهي تعريف كنند!؟
   در دولت قبل با سياستي كه حاكم بود،تنها يك چاوز به ايران مي‌آمد و مي‌رفت
   نبايد به بدحجاب‌ها توهين كرد
   با شعار مرگ بر بدحجاب مخالف بوده و هستم و معتقدم اين كار نقشه دشمن بود
   چه اشكالي دارد كه دختران‌مان در اول ابتدايي بدون روسري به مدرسه بروند
   مامورگشت ارشاد چه تقوايي دارد كه خود در مواجه با منكر به مشكل برنخورد؟
   امروز آن انگيزه‌هاي سال 57 و قبل از آن نيست ولي انگيزه عبادت هنوز وجود دارد
   چرا ما اين مقنعه را به دختركان اجبار مي‌كنيم تا نتيجه آن را امروز در خيابان‌ها مشاهده‌كنيم
   فضاي مجازي و تكنولوژي عاملي براي دوري از مساجد شده‌است
   ائمه جماعت بايد خلاق و خوش خلق باشند تا مردم را به مساجد ترغيب كنند
   امروز با مشكلات فرهنگي فراواني روبه‌رو هستيم
   نبايد اينگونه باشد كه همگان فقط انتظار ارشاد از جانب روحانيت را داشته باشند
   ما بعد از انقلاب هزينه‌هاي فراواني براي فرهنگ كرديم ولي نتيجه‌اي نگرفتيم
   اين همه سازمان فرهنگي داريم چرا بايد مشكل‌وجود داشته باشد؟
   جواب تندي، تندي است ما حق نداريم عيوب مردم را بزرگ كنيم
   فرهنگ ما دولتي شده‌است و بايد رويه را عوض كرده و دولت‌ها را فرهنگي كنيم
   فرهنگ، انحصاري و مربوط به نهادها و افراد نيست
   عده‌اي بيكار وارد عرصه فرهنگي شده‌اند
   ما با كمتر از هزينه‌هايي كه در عرصه فرهنگ داشتيم، مي‌توانستيم به نتيجه برسيم
   ماگاهي اقداماتي را انجام داديم كه افراد از حجاب بدشان بيايد

افزودن نظر جدید