جنگ‌خونین مذهبی در آفریقای‌ مرکزی(18+)

درگیری های مذهبی بین شبه نظامیان مسلمان و مسیحی آفریقای مرکزی در شهر بانگوی پایتخت این کشور همچنان ادامه دارد و در تازه ترین درگیری ها حداقل 4 نفر جان باخته اند. بر اساس این گزارش نیروهای فرانسوی و اتحادیه آفریقا هنوز نتوانسته اند ثبات و امنیت را در این کشور بحران زده برقرار کنند. پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت بر ضد آفریقای مرکزی ارتش فرانسه بیش از 1600 نیروی خود را در این کشور مستقر کرده است.طی ماه جاری بیش از هزار نفر در درگیری های آفریقای مرکزی کشته و صدها هزار نفر نیز آواره شده اند. رئیس دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور انسان دوستانه در شهر بانگوی پایتخت آفریقای مرکزی تاکید کرد، تبادل سنگین آتش در شمال شهر بانگوی بین شبه نظامیان مسیحی و مسلمان ادامه داشته است. درگیری های اخیر در آفریقای مرکزی بین شبه نظامیان سلکا و شبه نظامیان وابسته به فرانسیس بوزیزه رئیس جمهور سابق آفریقای مرکزی از 5 دسامبر آغاز شده است.از آغاز درگیری ها تاکنون بیش از 800 هزار نفر در آفریقای مرکزی آواره شده اند و تنها 100 هزار نفر از آنها به اردوگاهی در نزدیکی فرودگاه شهر بانگوی پناه آورده اند.یونیسف نیز اعلام کرد، در درگیری های ماه جاری در آفریقای مرکزی حداقل دو کودک جان خود را از دست داده اند. بسیاری از کودکان نیز به عنوان سرباز در گروه های مسلح مورد استفاده قرار می گیرند.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید