جلسه مجمع امید تهران

جلسه مجمع امید تهران به میزبانی شورای شهر و به ریاست دکتر محمدرضا عارف و با حضور شهردار تهران برگزار شد.

افزودن نظر جدید