جلسات محرمانه جبهه پایداری در قم و تهران برای انتخابات ریاست جمهوری

ماه آخر زمستان با خبرهای مهم سیاسی آغاز شده است.

به گزارش امیدنامه به نقل از مثلث آنلاین ،اگر چه که شاید در ظاهر به نظر می رسد که جبهه پایداری  دیگر آن بیش فعالی های سیاسی گذشته را ندارد اما این فقط یک تغییر رفتار در فرم است و آنچه درمحتوا می گذرد چیز دیگری است. خبرهای رسیده که البته آقاتهرانی هم در برنامه جمعه شب صدا و سیما آن را تا حدودی تایید کرده حکایت از برگزاری جلساتی مهم در تهران و قم دارد . جلساتی با محوریت انتخابات 1400. آقاتهرانی به مجری رسانه ملی می گوید هنوز نامزدی را تعیین نکرده اند اما خبرنگار مثلث آنلاین مطلع شده که بحث جدی روی چند گزینه صورت گرفته است . گزینه هایی که هر کدام موافقان و مخالفانی دارند. این جلسات منظم و پی در پی در تهران و قم تشکیل می شود. بنا بر اخبار رسیده همزمان بار برگزاری این جلسات پیام هایی هم به برخی چهره های مورد بررسی ارسال شده است. اما تحلیل محتوای این خبرها را می توان اینگونه دسته بندی کرد:

نکته مهمی که در نگاه نخست می توان به آن توجه کرد این است که اگر آقای رئیسی قرار نبود رییس قوه شود بهترین گزینه  برای انتخاب توسط پایداری ها بود. حالا که او در میدان نخواهد بود پایداری ها به انتخابات بدون حضور آقای رئیسی فکر می کنند و همین مساله محاسبات انتخاباتی آن ها را با تغییراتی قابل توجه مواجه کرده است.

گزینه دیگری که از هم اکنون نشانه هایی از نامزدی احتمالی او دیده می شود، محمدباقر قالیباف است که ناگفته پیداست درجه اختلاف و زاویه او با پایداری ها چقدر است.

پرویز فتاح که می تواند گزینه مطلوب پایداری ها باشد گویا در رفت و آمد پیام ها، شروطی را تعیین کرده که کار را سخت می کند.

عزت الله ضرغامی که اگرچه نزدیکی های با جبهه پایداری دارد و احترام متقابل برقرار است اما به نظر نمی رسد گزینه خاص پایداری های باشد.

با این نگاه بازگشت به آقای سعید جلیلی محتمل ترین گزینه است.

در نهایت آنچه آقای جلیلی را به نسبت سایر گزینه ها جدی تر می کند توجه به این نکته است که بخشی از سرمایه اجتماعی و حتی بدنه تشکیلاتی حامی او در زمان انتخابات 96 و با نامزدی آقای رییسی به سمت او رفت . حالا اگر نامزدی سعید جلیلی جدی باشد این سرمایه اجتماعی و بدنه سیاسی فعال به سمت او خواهد رفت. آیا او اولین نامزد رسمی انتخابات 1400 خواهد بود؟

افزودن نظر جدید