جعل تاریخ تولید و انقضای کالا‌ در شامپوی کودکان

در تصویر زیر شامپو بچه که یکی از قدیمی‌ترین برندهای محصولات بهداشتی تولید شده برای کودکان است را با دوتاریخ انقضای متفاوت مشاهده می کنید.

به گزارش امیدنامه، در حالی که تاریخ انقضای درج شده روی برچسب معرفی محصول 3 سال پس از تولید ذکر شده است، تاریخ تولید و انقضای چاپ شده روی  جلد شامپو 92/7/4 لغایت 97/5/7 را نشان می‌دهد.

این شامپو در 19 شهریور از داروخانه خریداری و خریدار خیلی اتفاقی متوجه انقضای آن شده است.

 یعنی نه تنها تاریخ انقضای محصول دستکاری شده است بلکه حتی همان تاریخ انقضای دستکاری شده هم نزدیک به یکماه است که دیگر اعتبار ندارد. احتمالا پس از اعتراض خریدار نسبت به این موضوع، مجدد تاریخ تولید و انقضای محصول دستکاری و وارد بازار می‌شود. آیا این شامپو بچه همچنان چشم را نمی سوزاند؟چه کسی باید پاسخگوی این آشفتگی باشد؟    

افزودن نظر جدید