جزییات لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان

بلاخره جلسات نفس گیر شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برای تهیه لیست انتخاباتی اصلاح طلبان بعد از ساعات‌ها برگزاری جلسه به نتیحه رسید و لیست نهایی منتشر شد.روز گذشته هیات رئیسه شورای عالی در ۲ نوبت جلسات طولانی برگزار کرد تا لیست ۱۵۰ نفره غربال شده در مرحله اول را بر اساس گروه‌های تخصصی و نیازهای هر گروه به ۴۲ نفر برساند.

به گزارش امیدنامه،هم زمان محمدرضا عارف  پیش از نهایی شدن لیست اصلاح طلبان در گفت وگو با ایلنا تاکید کرده بود که قصد داریم لیستی ببندیم که اتفاق اسفند ۹۴ یک بار دیگر رخ دهد. انشالله اصلاح‌طلبان همانند دوره قبل با یک لیست به میدان خواهند آمد.

 به گفته عارف ما طبق میثاق‌نامه از افراد تضمین می‌گیریم که بعد از اینکه در لیست قرار گرفتند حق ندارند برای تصاحب هیچ سمتی اعم از حضور در کابینه، مجلس یا هرجای دیگر انصراف دهند. ضمانت اجرای ما اخلاقی است. با آنها صحبت می‌کنیم که انسجام شورا حفظ شود.

رئیس شورای عالی سیاست گذایر اصلاح طلبان  با بیان اینکه برای زنان و جوانان سهمیه ۵۰درصدی درنظر گرفته شده که این افراد باید حداقل تخصص را داشته باشند، اظهار کرد: بستن لیست شورا کار سختی است. سه هفته است که گروهی روی این موضوع تمام وقت کار می‌کنند چراکه بنا داریم لیست هم مقبولیت مردم را داشته باشد هم مورد پسند کاندیداها قرار گیرد.

بعد از این اظهار نظر عارف جلسه شورای عالی سیاست گذاری با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد و بعد از توضیحات عارف و موسوی لاری و معرفی  اعضای دو کارگروهی که رزومه‌های داوطلبین را بررسی کرده بودند،۴۲ نامزد راه یافته به مرحله نهایی در قالب گروه‌های تخصصی۱۰ گانه اعلام شدند.

در گروه عمران و شهرسازی ۴ داوطلب حضور داشتند،تقواییان نژاد،سرخو،محمد علیخانی و محسن هاشمی رفسنجانی که بر اساس تعداد آرای مأخوذه محسن هاشمی رفسنجانی و محمد علیخانی در این گروه حائز اکثریت آرا شدند.

در گروه مدیریت شهری الویریْ ،تندگویان،حسن رباطی،محمدجواد حق شناس،خونچمن،سالاری،محسن مهرعلیزاده،میرلوحی و معروف صمدی قرار گرفتند که در نهایت و با توجه به اینکه معروف صمدی صلاحیتش مورد تأیید هیات مرکزی نظارت قرار نگرفت و اگرچه رأی لازم را برای حضور در لیست اخذ کرد ولی با توجه به اینکه صلاحیتش مورد تأیید قرار گرفت محمد جواد حق شناس،سالاری،میرلوحی و الویری از این گروه در لیست نهایی قرار گرفتند.

در گروه بهداشت محیط نیز ناهید خداکرمیو مهرانگیز مروتی با هم رقابت می‌کردند که در نهایت ناهید خداکرمی رأی لازم را کسب کرد.

در  گروه فرهنگی و آموزشی ،الهام فخاری،زهرا بهروز آذر،حسن خلیل آبادی و الحسینی با هم رقابت کردند که در نهایت الهام فخاری و حسن خلیل آبادی حائز اکثریت آرا شدند.

در گروه محیط زیست ،صدراعظم نوری ،طاهره طاهریان،زمانی نوری و آرش میلانی با هم رقابت کردند که زهرا صدراعظم نوری و آرش میلانی از این گروه در لیست نهایی قرار گرفتند.

در گروه امور اجتماعی بهاره آروین،نادره رضایی،شهربانو امانی،احمد مسجد جامعی ،فرنیان و میرساردو قرار گرفتند که در نهایت شهربانو امانی و احمد مسجدجامعی حائز اکثریت آرا شدند.

در گروه معماری و شهرسازی نیز ملحیه باقری،زهرا نژاد بهرام،علی اعطاء،افشین حبیب زاده ،حسین احمدی و نوذرپور قرار داشتند که زهرا نژاد بهرام،علی اعطاء و افشین حبیب زاده از این گروه در لیست نهایی قرار گرفتند.

در گروه خدمات پیشرفته و شهرهوشمند مجید فراهانی و مهدی نادمی با هم رقابت کردند که مجید فراهانی حائز اکثریت آرا شد.

در گروه حقوقی نیز ابراهیم امینی و علیزاده طباطبایی قرار داشتند که ابراهیم امینی بیشترین رأی را کسب کرد.

در گروه مالی نیز حسن رسولی ،ایوب فرامرزی،حجت نظری و حکیمی پور با هم رقابت کردند که در نهایت حسن رسولی و حجت نظری حائز اکثریت آراد شدند.

بدین ترتیب لیست ۲۱ نفره اصلاح طلبان برای شورای شهر تهران به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر از سوی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با لحاظ کردن سهیمه بانوان و جوانان اعلام شد:

بهاره آروین

علی اعطا

مرتضی الویری

شهربانو امانی

ابراهیم امینی

افشین حبیب زاده

محمدجواد حق شناس

ناهید خداکرمی

حسن خلیل آبادی

سید حسن رسولی

محمد سالاری

زهرا صدراعظم نوری

محمد علیخانی

الهام فخاری

مجید فراهانی

احمد مسجد جامعی

سید محمود میرلوحی

آرش میلانی

زهرا نژادبهرام

حجت نظری

محسن هاشمی

بررسی لیست نهایی اصلاح طلبان نشان می‌دهد که حزب اعتماد ملی بیشترین نامزد را در این لیست یعنی محمدجواد حق شناس،ابراهیم امینی و حجت نظری دارد.

افزودن نظر جدید