جزییات تشکیل شورای مرکزی فراکسیون امید

شورای مرکزی فراکسیون امید به زودی تشکیل می شود

به گزارش امیدنامه،شورای مرکزی فراکسیون امید متشکل از اعضای هیات رئیسه فراکسیون و منتخبین نمایندگان استانها خواهد بود.هر استان یک نماینده در شورای مرکزی خواهد داشت و استان تهران 3 نماینده در شورای مرکزی فراکسیون امید دارد.

گفتنی است انتخابات هیات رئیسه فراکسیون امید اوایل مرداد برگزار خواهد شد.

 

افزودن نظر جدید