جابری انصاری جانشین افخم در وزارت خارجه شد

صادق حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه شد.

به گزارش امیدنامه؛ صادق حسین جابری انصاری که در حال حاضر مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه است سخنگوی وزارت خارجه شد.

با توجه به انتصاب مرضیه افخم به عنوان سفیر ایران در مالزی، صادق حسین جابری انصاری به زودی به عنوان سخنگوی وزارت خارجه به زودی فعالیت خود را در دستگاه دیپلماسی کشورمان آغاز خواهد کرد.

افزودن نظر جدید