تیتر تحقیرآمیز ارگان شهرداری برای بازی غیورانه تیم ملی فوتبال

روزنامه همشهری با نادیده گرفتن بازی جوانمردانه و غیورانه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل آرژانتین در صفحه اول خود از تیتر تحقیرآمیز “شکار ناجوانمردانه یوزپلنگ‌ها” استفاده کرد. این تیتر هیچ نشانی از بازی غیورانه تیم ملی ندارد و حس مثبتی را القاء نمی کند.

افزودن نظر جدید