تکذیب سخنان دبیرکل جامعه روحانیت علیه یادگار امام

درپی القا و انتشار اخبارخلاف واقع درباره نامزدی سیدحسن خمینی در انتخابات خبرگان اخیرا نیز دبیرکل جامعه روحانیت مبارز وامام جمعه تهران و عضوهیئت رئیس مجلس خبرگان علیرغم تکذیب های صورت گرفته علیه یادگارگرامی حضرت امام(ره) سخنانی را عنوان کرد.

به گزارش امیدنامه به نقل از روزنو،یک منبع آگاه نزدیک به بیت امام با اشاره به سخنان آیت الله موحدی کرمانی در خصوص انصراف آیت الله سیدحسن خمینی از انتخابات خبرگان اظهار کرد:ادعای انصراف آیت الله سیدحسن خمینی از انتخابات خبرگان اساسا کذب محض بوده وتکذیب می شود.

وی افزود:با توجه به کذب بودن خبرکیهان واخبار دروغ رسانه های فارس ، تسنیم ورجانیوز و تکذیبیه اعضاهیئت رییسه مجلس خبرگان مبنی دعوت از یادگار امام برای شرکت در آزمون خبرگان ، لذا اعلام می گردد ضمن رد مجدداین نوع اخبارمجعول ایشان هیچگونه انصرافی از رقابت های انتخابات خبرگان نداده است و اساسا خبر انصراف ایشان از انتخابات خبرگان کذب محض می باشد و مشخص نیست این ادعاها از چه جایگاهی وباچه نیتی عنوان می شود، شاید به نمایندگی از رسانه های خاص و یا فقهای شورای نگهبان که مسوولیت ممتحنین را به ایشان تفویض نموده اند!؟
این سخنان در حالی مجددا عنوان می شود که سخنگوی شورای نگهبان حتی بعد از برگزاری آزمون خبرگان عکس این اظهارات را عنوان کردند.به هرحال این همه جوسازی علیه حاج سیدحسن آقا آنهم ازافرادی چون اقای موحدی کرمانی جای تعجب است!!

افزودن نظر جدید