توضیح پسر شهید همت در مورد حذف مطلبش درباره نعمیه اشراقی

مصطفی همت، فرزند شهید همت در تازه ترین پست فیس بوکی خود درباره ماجرای اخیر نعمیه اشراقی نوشت: متاسفانه هر وقت در تایید و در موافقت با سیاست‌هاي برخی حرف میزنیم سیل ستایش و مرحبا و آفرین گفتنشان روان مي‌شود و مي‌گویند حقا که فرزند خلف آن پدر هستی اما وقتی از همان جماعت انتقاد مي‌کنیم مي‌شویم آب به آسیاب دشمن ریز و پسر نوح و سوء استفاده گر از نام پدر.

به گزارش امید، این موضوع، چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا نمي‌شناسد و همه گیر است. افراد و رسانه هایی که در طی چهار سال گذشته به تمامی، بنده و خانواده ام را آماج انتقادات تیز و تند و ناجوانمردانه قرار داده بودند، به یک باره با آخرین پست من در این جامعهء مجازی حرفهای بنده را بطور گسترده منتشر کردند و در پشت آن اهداف خاص خود را جستجو کردند. بنابراین با توجه به سوء استفاده هایی که از پست بنده صورت گرفته و میگیرد، بنده آخرین نوشته ام را مخفی کردم. تذکری بود که گفتنش لازم و واجب بود و در حال حاضر نیازی به در دید عموم بودنش نمي‌بینم.

افزودن نظر جدید