توضیحات خامسیان درباره یک توئیت

علیرضا خامسیان ،روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب نسبت به برخی سوء برداشتها از توئیت اخیرش واکنش نشان داد.

به گزارش امیدنامه،علیرضا خامسیان در واکنش به برخی برداشتها از توئیت اخیرش درباره انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از انتشار توئیت مربوط به انتخابات هیات رئیسه مجلس متوجه شدم از این نوشته من برداشتهای خاصی شده است که شائبه بی احترامی به بعضی مقامات را به واسطه سوء استفاده برخی جریانات سیاسی را تداعی کرده است به همین دلیل و به خاطر جلوگیری از تداوم سوء برداشتها مبادرت به حذف توئیت مورد اشاره کردم چرا که در طول فعالیت رسانه ای ام تلاش کردم روش و منش اخلاقی را با الگوگیری از برخی بزرگان سرلوحه فعالیت های خودم قرار دهم و از جاده انصاف خارج نشوم .و اگر این توئیت موجب آزرده خاطر شدن برخی از اشخاص و مقامات شده است پوزش می خواهم.

افزودن نظر جدید