توافق دولت و مجلس: سهمیه بندی بنزین منتفی شد / قیمت، هزار تومان می‌ماند

پرونده سهمیه بندی بنزین در مقطع فعلی بسته شد.

به گزارش امیدنامه ،بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسان مجلس گفت: بنابر مذاکره‌های نمایندگان دولت با مجلس در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، قرار شد کارت‌های سوخت برای جلوگیری از قاچاق سوخت دوباره زنده شوند اما بنزین سهمیه‌بندی نمی‌شود و قیمت آن هم هر لیتر هزارتومان می‌ماند.

افزودن نظر جدید