تمرین نمایش «رستم و سهراب» مددجویان آسایشگاه کهریزک

تمرین‌ نمایش «رستم و سهراب» مددجویان آسایشگاه کهریزک عصر یکشنبه ۱۳ آبان برگزار شد. این نمایش که پس از نزدیک به یک دهه تمرین آماده اجرا شده، در سه روز از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۱۷ در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزکنمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

 • نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزکنمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

 • نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزکنمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

 • نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزکنمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

 • نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزکبهزاد فراهانی و خسرو احمدی در حاشیه نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

 • نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزکنمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

 • نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزکنمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

 • نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزکبهزاد فراهانی در حاشیه نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

 • نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزکبهزاد فراهانی در حاشیه نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

 • خسرو احمدی در حاشیه نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزکنمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

 • نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزکنمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

 • نمایش رستم و سهراب مددجویان آسایشگاه کهریزک

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید