تقدیر اساتید دانشگاه علامه از توفیقی برای برکناری شریعتی

ده‌ها استاد دانشگاه علامه طباطبایی با نگارش نامه ای به دکتر جعفر توفیقی از اقدام وی در برکناری رییس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی تقدیر کردند.

به گزارش امید،در این نامه  آمده است:

جناب آقاي دکتر جعفرتوفیقی
سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
با سلام و احترام، اینجانبان امضاءکنندگان ذیل، جمعی از اعضاي هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از اقدام شایستهي جنابعالی در تغییر رییس این دانشگاه قدردانی و سپاسگزاري می کنیم. بی‌گمان این اقدام به موقع، دانشگاه علامه را به مسیر ارتقاء علمی و فکري و فرهنگی باز خواهد گرداند.

اسامی اساتید امضا کننده نامه:

دکتر علی اکبر احمدي
دکتر معصومه احمدي
دکتر داوود اسپرهم
دکتر محمد رضا اسدي
دکتر فرزاد اسکندري
دکتر حسین اسکندري
دکتر محمد رضا اصغري اسکویی
دکتر حوران اکبر زاده
دکتر زهره اله دادي دستجردي
دکتر امرالله امینی
دکتر اردشیر انتظاري
دکتر سعید انواري
دکتر اورنگ ایزدي
دکتر عباس آریا
دکتر حمید آماده
دکتر حمید رضا آیت اللهی
دکتر خلیل باستان
دکتر محمد بامنی مقدم
دکتر علی اصغر بانویی
دکتر لطفعلی بخشی
دکتر حمید رضا برادران شرکاء
دکتر مهدخت بروجردي علوي
دکتر حسین بهزادي
دکتر محمد مهدي بهکیش
دکتر محمد حسین بیات
دکتر مجمد رضا پاسبان
دکتر سهیلا پروین
دکتر محمد حسین پناهی
دکتر رضا پور طاهري
دکتر قاسم پورحسن
دکتر اسماعیل تاج بخش
دکتر مهدي تقوي
دکتر علی تقی زاده
دکتر مهدي تکیه
دکتر احمد تمیم داري
دکتر فاطمه تهرانی
دکتر منصور جباري
دکتر محمد جلودار ممقانی
دکتر محمود جمعه پور
دکتر اسفندیار جهانگرد
دکتر مهدي جهرمی
دکتر سارا جولا
دکتر مرتضی چینی چیان
دکتر همایون حبیبی
دکتر یحیی حساسیگانه
دکتر محمد حسن زاده
دکتر حمید رضا حیدري
دکتر احمد علی حیدري
دکتر علی خاکساري
دکتر حمید خالقی مقدم
دکتر هادي خانیکی
دکتر محمود ختایی
دکتر محسن خوشطینت
دکتر ابوالفضل دلاوري
دکتر حمید رضا دهکردي
دکتر غلامرضا ذکیانی
دکتر ابوعلی رجا
دکتر حبیب الله رحیمی
دکتر حسن رشیدي
دکتر بهروز رضائی منش
دکتر محمود رفیعی
دکتر ربابه رمضانی
دکتر محمد جواد زالی
دکتر مهدي زاهدي
دکتر محمد زاهدي اصل
دکتر سید قاسم زمانی
دکتر ابوالفضل زندي نیا
دکتر محمد ستاري فر
دکتر پري ستایشفر
دکتر محسن سهرابی
دکتر عباس شاکري
دکتر نجمه شبیري
دکتر مجید شریعت پناهی
دکتر مصطفی شریف
دکتر صابر شعري
دکتر مریم شفقی
دکتر حوریه شیخ مونسی
دکتر محمد شیخی
دکتر علی صادقی تهرانی
دکتر مجید صالح بکمحمد
دکتر محمد صالحی راد
دکتر کورش صفوي
دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی
دکتر سید صدرالدین طاهري
دکتر عبدالله طاهري
دکتر شیرزاد طایفی
دکتر حسن طایی
دکتر محمد رضا عاصی
دکتر فیصل عامري
دکتر مهنوش عبدالله میلانی
دکتر منوچهر عسگري
دکتر علی اکبر عطرفی
دکتر حمید رضا علومی
دکتر هدایت علوي تبار
دکتر نصرالله غفاري
دکتر جواد غلامرضا کاشی
دکتر مرجان فرجاه
دکتر محمد مهدي فرقانی
دکتر عبدالرسول قاسمی
دکتر جواد کاشانی
دکتر ابراهیم کاظمی
دکتر کوروش کاویانی
دکتر بیژن کرمی
دکتر ابوالفضل کزازي
دکتر حسین کلباسی
دکتر محمد ولی کیانمهر
دکتر حسن گل محمدي
دکتر علی گنجیان
دکتر غلامرضا لطیفی
دکتر احمد مجتهد
دکتر هادي مرادي
دکتر حسن مرادي
دکتر غلامرضا مستعلی
دکتر سعید مشیري
دکتر رضا مصطفوي
دکتر علی اصغر مصلح
دکتر مجتبی منشی زاده
دکتر علیرضا منوچهریان
دکتر حسنعلی موذن زادگان
دکتر فرشاد مومنی
دکتر سید منصور میر سعیدي
دکتر سید حسن میرفخرایی
دکتر رضا ناظمیان
دکتر فرشته نباتی
دکتر امیر نصري
دکتر عبد الله نصري
دکتر مهرگان نظامی زاده
دکتر نادر نعمت اللهی
دکتر حمید رضا نواب پور
دکتر صفیه نواب زاده
دکتر عبدالساده نیسی
دکتر بهروز هادي زنوز
دکتر سعید واعظ
دکتر سید سعید وصالی
دکتر محمد قلی یوسفی
 

دیدگاه‌ها

باميد موفقيت

افزودن نظر جدید