تغییر چندین باره سخنگوی وزارت خارجه

وزیر امور خارجه طی حکمی بهرام قاسمی را به‌عنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه منصوب کرد.

به گزارش امیدنامه، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه طی حکمی بهرام قاسمی را به‌عنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه منصوب کرد.

بهرام قاسمی پیش از این مسئولیت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا، رئیس اداره دوم سیاسی، رئیس اداره اول مشترک المنافع، مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه و معاونت پژوهش‌های بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک را بر عهده داشته است.

همچنین طی حکمی، حسین جابری انصاری به عنوان معاون جدید عربی و آفریقا وزارت امور خارجه منصوب شد.
سید محمد کاظم سجادپور نیز به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه منصوب شد.

حسین امیرعبداللهیان معاون سابق عربی و آفریقا وزارت امور خارجه نیز به عنوان مشاور وزیر منصوب شد.

افزودن نظر جدید