(تصویر) نوه امام (ره) در لباس احرام

به تازگی تصویری از سید علی خمینی نوه امام خمینی (ره) در صحرای عرفات منتشر شده است.

افزودن نظر جدید