تصویر/لباس متفاوت مهمانداران هواپیما در ایران

به گفته مدیرعامل هواپیمایی تفتان قرار است مهمانداران این ایرلاین با این لباس به مسافران سرویس ارائه کنند.

(تصویر) لباس عجیب مهمانداران هواپیما در ایران

افزودن نظر جدید