تصویب سهمیه ترافیکی خبرنگاران و عکاسان خبری در صحن شورای شهر

سهمیه ترافیکی خبرنگاران و عکاسان خبری در صحن شورای شهر تصویب شد

به گزارش امیدنامه ، در چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران احمد مسجد جامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در جریان تصویب مصوبه عوارض تردد در محدوده مرکزی شهر، با اشاره به سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران، تاکید کرد: خبرنگاران جزو مشاغل سخت هستند که نواقص را مطرح می کنند، همچنانکه در حین آتش سوزی خبرنگاران در لابه لای بحران و آتش سوزی اطلاعات می دادند.

 

وی تاکید کرد: کار ما بیان مشکلات شهر است که بخشی از بیان مشکلات از سوی خبرنگاران صورت می گیرد؛ خبرنگاران از دیدگاه و نظریات متفاوت پشتیبانی می کنند و در همه دوره ها چنین جایگاهی داشتند.

 

مسجد جامعی با بیان اینکه «در گذشته سوء استفاده هایی می شد و گاهی به عنوان خبرنگار، عکاس خبری به دیگران کارت داده می شد» گفت: ما 1300 تا 1500 کارت خبرنگاری به دستگاه ذیربط می دادیم و دو برابر سهمیه ترافیک توسط دستگاه های غیر ذیربط توزیع می شد.

 

وی پیشنهاد کرد در صورتی که سهمیه نرافیک خبرنگاری به خبرنگاران داده می شود، اسامی خبرنگاران روی سایتی قرار گیرد تا مشخص شود.

 

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: پیشنهاد می دهم خبرنگاران و روزنامه نگاران و عکاسان خبری مشمول موارد خاص شوند و برای اینکه مورد سوء استفاده قرار نگیرد، آئین نامه موارد خاص به تصویب کمیسیون ذیربط برسد.

 

رسولی: این پیشنهادات شان رسانه را پایین می آورد

در ادامه حسن رسولی در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: ضمن تکریم جایگاه رسانه معتقدم هستم این پیشنهادات شان و جایگاه اصحاب رسانه را پائین می آورد. اساس این لایحه شهرداری بر رانت زدایی است و تنها این قشر هستند که به صورت ویژه دیده می شوند.

 

وی مهمترین نقطه قوت لایحه شهرداری را رانت زدایی عنوان کرد و گفت: اگر قرار باشد مشاغل سخت و زیان آور یا بقیه صنوف را احصا کنیم، به حدی باید سهمیه بگذاریم که از سقف 103 هزار نفر عبور می کنیم.

 

رسولی تاکید کرد: یک تا یک و نیم درصد سهمیه در اختیار شهردار است، از این رو پیشنهاد می کنم در همان محل در قالب آئین نامه ببیند تا بحث خبرنگاران را در سطح افکار عمومی به یک محوز ترافیک تنزل ندهیم.

 

نظری: موافقت با سهمیه ترافیک خبرنگاران

حجت نظری در موافقت با سهمیه ترافیک خبرنگاران، عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم با جامعه گفت و گوی دو سویه داشته باشیم، لازم است تردد خبرنگاران به محدوده طرح را تسهیل کنیم. این قطعا در راستای تقویت و تثبیت دموکراسی و مردم سالاری است.

 

در نهایت بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر به شهرداری تهران اجازه داده شده است که حداکثر 3 درصد از کل مجوزهای صادره را در موارد خاص با اعمال ضریب 0.5 تعیین و محاسبه کند. خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری مشمول این ماده از موارد خاص محسوب شده و  آئین نامه این تبصره به تصویب کمیسیون عمران و حمل و نقل خواهد رسید.

افزودن نظر جدید