تصاویر : چهره‌ها در مراسم رونمایی کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

مراسم رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ و اعلام رسمی آغاز ساخت این فیلم به همراه توضیح جزئیات آن امروز دوشنبه در موزه سینما برگزار شد.

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

 

 تصاویر : رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

 

  

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید