(تصاویر) لاریجانی به استقبال ظریف رفت

عکس‌های حمید راحل عکاس خانه ملت از استقبال رئیس مجلس از وزیرامورخارجه را در زیر می بینید.

 

 
(تصاویر) لاریجانی به استقبال ظریف رفت
 
(تصاویر) لاریجانی به استقبال ظریف رفت
 
(تصاویر) لاریجانی به استقبال ظریف رفت
 
(تصاویر) لاریجانی به استقبال ظریف رفت
 
(تصاویر) لاریجانی به استقبال ظریف رفت
 
(تصاویر) لاریجانی به استقبال ظریف رفت
 
(تصاویر) لاریجانی به استقبال ظریف رفت
 
(تصاویر) لاریجانی به استقبال ظریف رفت
 
(تصاویر) لاریجانی به استقبال ظریف رفت

افزودن نظر جدید