(تصاویر) فروش قانونی اسلحه در نجف

در شهر نجف یک فروشگاه بزرگ فروش اسلحه فعالیت می کند که در آن انواع تفنگ های کوچک و بزرگ موجود است.

به گزارش امیدنامه به نقل از فرارو، در این فروشگاه تفنگ های دستی و نیمه اتوماتیک به طور قانونی به افرادی که مجوز رسمی را دریافت کرده اند فروخته می شود.

پس از فروپاشی رژیم بعث و سرنگونی صدام تجارت سلاح های غیرقانونی در سراسر عراق رواج یافت که پس از آن مقامات عراق برای جلوگیری از فروش غیرقانونی سلاح اقدام به دادن مجوز فروش اسلحه کردند.

پیش از این از اسلحه برای شکار و ورزش استفاده می شد اما اکنون مردم برای دفاع از خود تفنگ می خرند و خریداران عمدتا مرد هستند.

قیمت هفت تیر بین 1000 تا 4000 دلار است و اسلحه هایی مانند کلاشینکوف نیز از 400 تا 2000 دلار فروخته می شوند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 

افزودن نظر جدید