تصاویر عجیب از زنان عربستان/ نواختن ویولن و تمبک با چادر و برقع!

نشریه الریاض عربستان اقدام به انتشار تصاویری غیر منتظره از سوق الحله ریاض با رویکرد ایجابی کرد که پرده ای دیگر از مدرنیته عربستانی را آشکار می سازد.

به گزارش امیدنامه، برای این گزارش از عنوان «آهنگ زیبای زنان» استفاده شده و زنان برقع پوش در بازار موسیقی سوق الحله در حال نواختن آلات موسیقی نمایش داده می شوند! مقایسه  این تصاویر با وضعیت  واقعی حقوق زنان در عربستان و دیدگاه های وهابیان درباره زنان و موسیقی پرسش های جدی پیرامون اهداف سیاسی و اجتماعی جریان جدید در عربستان ایجاد می کند. 
تصاویر عجیب از زنان عربستان/ نواختن ویولن و تمبک با چادر و برقع!
alryath
alryath2-441x333
alryath4-490x333
alryath6-497x333

افزودن نظر جدید