(تصاویر) شعارهای عجیب در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان قم

در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان قم؛ برخی راهپیمایان شعارها و پلاکاردهایی با مضامین ضد دولتی در دست داشتند.

یه گزارش امیدنامه،شعارهای راهپیمایی ۱۳ آبان (شهر قم): ای مدعی بهشت برجام/ استخر فرح تو را سرانجام_ از دولت پیر پرهزینه / دلها همه گشته پر ز کینه_ این که میگه رفراندوم / دروغ میگه به مردم_ ای کدخداپرستان / لعنت به برجامتان_ معاون کلانتر / تهمت نزن به رهبر_ دولت ناکارامد / گند برجام درآمد_ برجام پر خسارت / تدبیر اهل غارت

 

افزودن نظر جدید