تصاویری از فعالیت‌های داوطلبانه گروه"رفتگران طبیعت"

یک گرو غیر دولتی با عنوان "رفتگران طبیعیت" چند صباحی است بصورت داوطلبانه در کوه‌ها و بوستانهای کشور مبادرت به جمع آوری زباله می کنند.این گروه که در سال 1391 با جمعیتی 10 نفره و با محوریت مهندس کاظم نجاریون فعالیت خود را آغاز کرد در مقطع فعلی در بیش از 60 شهر فعالیت می‌کنند و به هیچ نهاد دولتی هم وابسته نیستند.

 

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید