تصاویر/نمایشگاه دستاوردهای موسسه بانوآفرید

موسسه بانو آفرید اقدام به برگزاری نمایشگاهی از آثار زنان بدسرپرست و کارآفرین در فرهنگسرای اشراق کرد.

به گزارش امیدنامه،فاطمه راکعی مشاور زنان شهردار تهران و خانم ابتهاج مشاور معصومه ابتکار از جمله افرادی بودند که از این نمایشگاه بازدید کردند.در جریان این بازدید،لیلا اصلانی عضو هیات مدیره موسسه بانوآفرید توضیحات لازم را به مدعوین ارائه کرد.

photo_2018-02-04_23-03-14.jpg
photo_2018-02-04_23-00-41.jpg
photo_2018-02-04_22-47-29.jpg

افزودن نظر جدید