تصاویر:نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران

نمایشگاه بین الملللی گردشگری با هدف ترویج فرهنگ و آداب سنن مختلف و کارآفرینی با مشارکت نهادهای مدنی و برخی دانشگاه های کشور در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.موسسه بانوی هونام پادرا به عنوان یک موسسه فعال در حوزه زنان سرپرست خانوار به مدیرعاملی لیلا اصلانی نیز در این نمایشگاه مشارکت داشت.

افزودن نظر جدید