تصاویر/حضور دکتر عارف در راهپیمایی روز جهانی قدس-رمضان ۱۴۴۰

عکس از:مریم قهرمانی زاده

افزودن نظر جدید