تصاویر/افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران توسط دکتر عارف

ساختمان جدید دانشکده مهندسی دانشگاه تهران با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم و دکتر محمدرضا عارف عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افتتاح شد.این ساختمان توسط بنیاد مصلی نژاد ساخته و به دانشگاه تهران اهدا شد.

 

 

افزودن نظر جدید