تصاویر/اشتاین‌مایر در بازار تهران

فرانک اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان دو روز قبل برای شرکت در نشست کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با مقامات کشورمان وارد تهران شد.

به گزارش امیدنامه، فرانک اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان دو روز قبل به منظور آنچه تحرک مناسبات سیاسی دو کشور، چگونگی به‌جریان‌انداختن توافق هسته‌ای و مسائل سیاسی و امنیتی منطقه به‌ویژه سوریه عنوان شد به تهران سفر کرد. وی در این سفر با رئیس جمهور، وزیرامورخارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرد.

وی پیش از ترک تهران به مقصد عربستان سعودی از موزه هنرهای معاصر و نیز بازار تهران نیز دیدن کرد. 

(تصاویر) اشتاین‌مایر در بازار تهران

(تصاویر) اشتاین‌مایر در بازار تهران

(تصاویر) اشتاین‌مایر در بازار تهران

(تصاویر) اشتاین‌مایر در بازار تهران

(تصاویر) اشتاین‌مایر در بازار تهران

(تصاویر) اشتاین‌مایر در بازار تهران

(تصاویر) اشتاین‌مایر در بازار تهران

(تصاویر) اشتاین‌مایر در بازار تهران

(تصاویر) اشتاین‌مایر در بازار تهران

افزودن نظر جدید