تشکیل کمیته مشترک مجمع نمایندگان تهران و وزارت تعاون برای موضوع اشتغال و آسیب‌های اجتماعی

جلسه مشترک مجمع نمایندگان تهران با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و معاونین این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش امیدنامه،در این جلسه که به ریاست دکتر محمدرضا عارف برگزار شد،دکتر محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی،دکتر منصوری،معاون اشتغال وزارت تعاون و دکتر روزبه کردونی مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی گزارش مبسوطی از وضعیت بازار اشتغال،آسیب های اجتماعی و اقدامات صورت گرفته در استان تهران ارائه کردند.

در این نشست نمایندگان استان تهران دیدگاه ها و انتقادات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.

همچنین دکتر محمدرضا عارف رئیس مجمع نمایندگان تهران طی سخنانی با جدی توصیف کردن وضعیت آسیب های اجتماعی بر لزوم چاره اندیشی برای حل این معضل تاکید کرد.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت NGO های فعال در زمینه آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت:برای حل معضل آسیب های اجتماعی همه دستگاه های مربوطه  باید خود را در برابر خانواده های ایرانی مسئول بدانند و تنها به تشکیل جلسه اکتفا نکنند.

رئیس مجمع نمایندگان تهران با قدردانی از اقدامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درخصوص آسیب های اجتماعی  بر لزوم تداوم اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه درباره آسیب های اجتماعی تاکید کرد .

عارف همچنین تشکیل کمیته ای مشترک با حضور نمایندگان مجمع نمایندگان تهران و وزارت تعاون درخصوص رسیدگی به موضوع آسیب های اجتماعی و اشتغال در استان تهران  را پیشنهاد کرد که مورد استقبال مسئولان این وزارتخانه قرار گرفت.

بر این اساس مقرر شد اعضای این کمیته  آقایان سروش ،بادامچی ،موسوی ،منصوری،محسنی بندپی و کردونی و یکی از بانوان عضو مجمع  فعالیت مستمری داشته باشند و حداکثر تا 2 ماه آینده گزارشی از اقدامات و عملکرد خود را به مجمع ارائه دهند.

 

افزودن نظر جدید