تخريب مسكن مهر در مقابل مسكن شخصى +عکس

تخریب واحدهای مسکونی مسکن مهر سرپل ذهاب در زلزله شب گذشته و مقاومت واحدهای مسكونى شخصی

 

افزودن نظر جدید