تحریف نطق دکترعارف به سبک خبرگزاری مهر

خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بخشی از نطق دکتر محمدرضا عارف را با تغییر واژگان «نقد» به «تخریب» آن را تحریف کرده و مقابل نطق نماینده دیگر قرار داد.

به گزارش امیدنامه،در حالیکه رئیس فراکسیون امید در اولین نطق میان دستور خود تخریب دستاوردهای ارزشمند دولت   را جفا و آن را با منافع ملی در تضاد دانست،خبرگزاری مهر که مبادرت به انتشار نطق نقوی حسینی نماینده اصولگرای مجلس کرد آن بخش از اظهارات وی که گفت:« مطالب بیان شده در نطق؛ مطالبات ملت است و کسانی که از مردم سالاری، دموکراسی، قانون مداری و از درد مردم صحبت می کنند، اگر بگویم بحران بیکاری کمر خانواده ها را رد حوزه انتخابیه ام شکسته است در حق دولت جفا کرده ام؟»  مخاطب این بخش از نطق نقوی حسینی را  محمدرضا عارف قلمداد کرد و در پایان نطق نقوی حسینی نوشت:«به گزارش مهر محمدرضا عارف نماینده تهران در نطق میان دستور خود انتقاد از دولت را جفا به ملت و منافع ملی خوانده بود.» این در حالی است که خبرگزاری مهر خود در متن  منتشر شده از نطق دکتر عارف که بر روی خروجی خبرگزاری قرار داد از قول رئیس فراکسیون امید نوشت:«تخریب دستاوردهای ارزشمند دولت، جفا و با منافع ملی در تضاد است.»

به نظر می رسد این خبرگزاری با فراموشی آنچه که خود پیشتر در خروجی درگاه خود از قول دکتر عارف قرار داده بود تلاش کرد نوعی تقابل بین نطق‌های صورت گرفته ایجاد کند.

افزودن نظر جدید