تبدیل تالاب های خوزستان به قتلگاه پرندگان مهاجر

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: متاسفانه در سایه نبود نظارت مسئولان محیط زیست تالاب های خوزستان به قتلگاه پرندگان مهاجر تبدیل شده است.

به گزارش امیدنامه به نقل از جواد کاظم نسب الباجی با انتقاد از اینکه در سایه نبود نظارت مسئولان محیط زیست تالاب های خوزستان به قتلگاه پرندگان مهاجر تبدیل شده است، گفت: متاسفانه هر ساله شکارچیان اقدام به برپایی شکارگاه هایی به نام محمیه می کنند در این رابطه افراد سودجو دور زمین های وسیع بایر را خاک ریز می گیرند و با رها کردن آب دانه هایی مانند شلتک و گندم را پخش کرده و پرندگان را به این تالاب های ساختگی عادت سپس نسبت به کشتار دسته جمعی آنها اقدام می کنند این در حالی است که شاهد برخوردی از سوی مسئولان محیط زیست با این متخلفان نیستیم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست باید با نظارت و برخورد مناسب با شکارچیان غیرمجاز به نسل کشی پرندگان مهاجر در خوزستان پایان دهد، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست باید راهکارهای مناسب برای پایان دادن به کشتار پرندگان مهاجر را اتخاذ و با شکارچیان به صورت قاطع و جدی برخورد کند.

کاظم نسب الباجی با یادآوری اینکه سال ها است با کشتار پرندگان مهاجر در اراضی مسطح، تالاب ها و نیشکرهای خوزستان روبرو هستیم، گفت: شکار بی رویه پرندگان مهاجر نسل آنها را در معرض انقراض قرار می دهد از سویی شکاچیان غیرمجاز کشورهای حاشیه خلیج فارس با سفر به خوزستان نسبت به شکار وسیع پرندگان اقدام می کنند در این رابطه می طلبد برخورد با شکارچیان غیرمجاز در دستور کار محیط زیست قرار گیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان، با انتقاد از اینکه در بازارهای محلی خوزستان شاهد خرید و فروش پرندگان مهاجر هستیم، افزود: رییس سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها در این رابطه ضعف دارد بلکه نگرش و نگاه وی به هیچکدام از مسائل محیط زیست خوزستان مناسب نیست؛ متاسفانه مشکلات محیط زیست خوزستان و کشور تمامی ندارد.

افزودن نظر جدید