بحث درباره کاندیداتوری عارف زود است

عضو بنیاد امید ایرانیان در خصوص کاندیداتوری محمد رضا عارف در انتخابات آینده، گفت: وی در انتخابات فعال خواهد بود اما کاندیداتوری عارف و یا موضوع سرلیستی وی زود است.

به گزارش امید به نقل از تسنبم،سید حسن رسولی عضو بنیاد امید ایرانیان و فعال سیاسی اصلاح طلب ، با اشاره به نقش آفرینی محمد رضا عارف در انتخابات مجلس، گفت: در انتخابات آینده عارف در کنار سید محمد خاتمی و سایر شخصیت های اصلاح طلب برای تداوم راه اصلاحات و کمک به اداره بهتر کشور حضوری جدی و فعال خواهد داشت.
وی حضور در صحنه انتخابات مجلس آینده را وظیفه آحاد مردم ایران خواند و با اشاره به وحدت اصلاح طلبان در انتخابات 24 خرداد، گفت: با توجه به وحدت اصلاح طلبان و پیام مردم در انتخابات ریاست جمهوری، باید نیروهای سیاسی بویژه اصلاح طلبان با وحدت حضوری فعال در عرصه انتخابات داشته باشند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکیدکرد: از این رو فعالیت محوری شخصیت های کلیدی اصلاح طلب همچون محمد خاتمی و یا محمد رضا عارف متکی بر زمینه های اجتماعی وسیع اصلاح طلبان و سازمان رای آنها در انتخابات خواهد بود.
رسولی همچنین در خصوص کاندیداتوری محمد رضا عارف در انتخابات آینده، اظهارداشت: وی در انتخابات فعال خواهد بود، اما کاندیداتوری عارف و یا موضوع سرلیستی وی زود است.
وی با بیان اینکه تا زمان انتخابات مجلس دهم که مقدمات آن از اسفند ماه سال آینده آغاز خواهد شد، زمان زیادی باقی است و نباید به این رویداد مهم سیاسی ورود زودهنگام داشته باشیم، اظهارداشت: به اعتقاد بنده عارف به همراه جریان اصلاحات با هدف افزایش مشارکت مردم نسبت به فعال بودن در این عرصه به وظیفه سیاسی ملی و انقلابی خویش عمل خواهد کرد.

افزودن نظر جدید