ببینید | آواز غمناک مازندرانی که برای جانباختگان کرونا خوانده شد و اشک مجری را درآورد

آواز غمناک مازندرانی که خوانندگان گروه رستاک به خاطر جانباختگان کرونا در برنامه زنده شبکه 5 اجرا کردند اشک های مسعود روشن پژوه مجری برنامه را درآورد.

دانلود

افزودن نظر جدید