با 145 رای موافق؛مجلس مانع ادامه وزارت فرجی دانا شد

وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری رای مجلس را برای ابقاء در پست خود کسب نکرد.

به گزارش امید به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استیضاح وزیر علوم با 110 رای مخالف ، 145 رای موافق و 15 رای ممتنع از مجموع 270 رای به فرجی دانا اعتماد نکردند.

دیدگاه‌ها

روحانی اونقدر شجاعت نداشت که بمونه و از وزیرش دفاع کنه.حالا به دیگران بزدل میگه

چرا بورسیه ها غیر قانونی این نماینده های اصولگرا ها را افشا نکردید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از چه می ترسید آقای روحانی ؟؟؟؟؟؟ این عملکرد ضعیف منفعلانه شما در این یک سال در مقابل این اصولگرایان مردم را دارد واقعا نا امید و خسته و عصبانی می کند.....مردم یک رئیس جمهور با جرات و مقتدر می خواستند آقای روحانی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آقای روحانی نتیجه ترسو بودن و التماس و مماشات و عقب نشینی در برابر اصولگرایان همین است !!!!!!!!!!!!!! متوجه شدید ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (246173)

ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺗﺎﺏ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﻠﺖ ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺗﻬﻤﺖ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﯼ ﺯﺩ ﻭ ﻧﻤﯿﺎﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺍﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺩﺏ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭﺳﺖ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺁﻗﺎﯼ ﻓﺮﺟﯽ ﺩﺍﻧﺎ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻭﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ

حيف...

افزودن نظر جدید