با اعضای هیات رئیسه دایم فراکسیون امید آشنا شوید

جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید عصر امروزبرگزار شد و اعضای هیأت رئیسه دائم این فراکسیون در این جلسه انتخاب شدند.

به گزارش امیدنامه ،در جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید که عصر امروز در مجلس برگزار شد ابتدا گزارش عملکرد هیأت رئیسه موقت فراکسیون امید ارائه شد، شورای مرکزی فراکسیون موظف به ارائه برنامه یکساله شد و در نهایت هیأت رئیسه دائم فراکسیون انتخاب شدند.

 در  این جلسه محمدرضا عارف با اجماع اعضای فراکسیون به عنوان رئیس فراکسیون امید انتخاب شد و به ترتیب عبدالکریم حسین زاده ، فاطمه سعیدی، محمدرضا تابش، مسعود پزشکیان، بهرام پارسایی، محمد فیضی،‌ مصطفی کواکبیان و محمود صادقی به عنوان اعضای هیأت رئیسه دائم فراکسیون انتخاب شدند.

 ارکان هیأت رئیسه دائم فراکسیون امید در اولین جلسه هیأت رئیسه فراکسیون انتخاب خواهند شد.

افزودن نظر جدید