بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران منتفی شد

بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران در آینده نزدیک منتفی شد.

به گزارش امید به نقل از پیام نو بر اساس اخبار کسب شده از منابع مختلف به دلیل برخی موانع غیر قابل حل از جمله مخالفت قطعی برخی مراجع ذی ربط، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران منتفی شده است.

یک منبع آگاه با تایید خبر منتفی شدن بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران  گفت: ظاهرا برخی مصاحبه ها، سخنرانی ها و همچنین اقدام اخیر اتحادیه اروپا در گنجاندن نام انجمن صنفی در بیانیه اخیرش علیه ایران در منتفی شدن بازگشایی انجمن صنفی موثر بوده است.

انجمن صنفی روزنامه نگاران در مهرماه سال ۱۳۷۶ و پس از روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی تاسیس شد و در  ۴ تیرماه ۱۳۸۷  توسط دولت محمود احمدی نژاد منحل شد. علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی در ۱۱ اسفند  ۱۳۹۲ازرفع مشکل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای ادامه فعالیت خبر داد اما در نهایت به دلیل مخالفت قوه قضاییه و دلایلی که ذکر برخی از آنها رفت، بازگشایی انجمن صنفی منتفی شد.

افزودن نظر جدید