ایجاد 40 پست برای مشاوره دادن به احمدی‌نژاد!

روزنامه رسالت نوشت:

دولت دهم جدولي  مشتمل بر 40 پست سازماني به‌نام و به عنوان «مقام كارشناس عالي» را در دبيرخانه شوراي مشاورين رئيس‌جمهور ايجاد كرده كه حقوق و مزاياي آنها را با حقوق و مزاياي معاونين وزراء، استانداران، و سفرا همتراز كرده است. اين تعداد كارشناس عالي فقط مشاور عالي رئيس جمهور هستند.

پرسش اين است: مگر رئيس‌جمهور چند مشاور دارد و مي‌تواند داشته باشد كه فقط 40 نفر كارشناس عالي را به تعداد مقامات مطرح در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري افزوده است؟ پاسخ چنين است: قانون‌گذار حداكثر تعداد مشاورين رئيس‌جمهور را 10 نفر تعيين كرده است.

2- در جوف همين مصوبه 8 كارشناس عالي براي شوراي ايرانيان خارج از كشور و 19 مشاور عالي براي مركز ملي رقابت از طريق همترازي به تعداد مقامات ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري افزوده شده است. 

افزودن نظر جدید