انتقاد یک اقتصاددان از سبد کالای دولت

راغفر معتقد است،اینکه شب عید دولت یک سبدی را پرداخت می‌کند، شاید مقدمه‌ای باشد برای افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی،بنابراین می خواهد از پیش یک دلخوشی به مردم داده باشند. در واقع پیش از افزایش قیمت‌ها به مردم شیرینی می‌دهند، ولی این اقدامات اساسی نیست. دولت باید از همین ابتدا سنگ بنای غلط نگذارد.

به گزراش امید به نقل از تابناک؛راغفر پیرامون هدفمندی یارانه‌ها گفت: به طور کلی برآورد خوشبینانه‌ای وجود ندارد. هنوز مشخص نیست، در سال آینده قرار است به چه میزان یارانه‌ها پرداخت شود. باید بگویم، شواهد نشان می‌دهد که دولت طرح مشخصی پیرامون یارانه‌ها در دستور کار ندارد.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی ادامه داد، اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتفاق بیفتد، دوباره مارپیچ تورم شعله‌ور خواهد شد و ادامه ‌خواهد یافت. در فرایند و چرخه معیوب افزایش قیمت‌ها، خود دولت نقش اساسی دارد. اگر پرداخت نقدی یارانه‌ها ادامه پیدا کند، نمی‌توانیم انتظار بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشیم، چون منابع عمده‌ای در حال تلف شدن است.

راغفر گفت: یارانه‌های نقدی حداقل به ۷۶ میلیون پرداخت می‌شود و این در حالی است که به نظر من به ۴۶ میلیون تن اضافی پرداخت می‌شود. به احتمال خیلی زیاد، بخش چشمگیری از این یارانه‌ها کاملا غیرقانونی و انحرافی پرداخت می‌شود. در این دوران از عده‌ای در کشور به دستان یارانه‌بگیر تعبیر کرده‌اند.

‌بخشی از مدافعین ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها، به این کانون‌های فساد وابسته‌اند. این در حالی است که دولت روحانی هیچ علامتی از تغییر این فضا نشان نداده است. ‌اگر این روند دامه پیدا کند، محقق نخواهد شد.

وی افزود: مسأله تولید به دلیل ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به کمای بیشتری خواهد رفت. تولید باقی مانده هم منتظر تغییر اساسی در نگاه اقتصادی دولت است و اگر این تغییرات اتفاق نیفتد، ضربه محکم‌تری به بخش تولید خواهد خورد. این وضعیت به بیکاری بیشتر، ادامه فرایند رکود تورمی کمک خواهد کرد.

راغفر در ادامه در پیشنهادی به دولت بیان داشت: دولت نزدیک ۴۲ هزار میلیارد یارانه‌ها نفتی قابل توجهی ‌‌دارد‌ که می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد؛ ‌مثلا می‌تواند ‌به ۳۰ میلیون تن یارانه بدهد. البته پرداخت یارانه نباید ‌نقدی باشد، بلکه باید به صورت کالا و خدمات پرداخت شود. پرداخت غیر نقدی باعث می‌شود اشتغال در کشور در حوزه‌های سلامت، آموزش، مسکن، حمل و نقل، تغذیه و.... افزایش پیدا کند.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی در ارتباط با سبد کالایی دولت گفت: دولت باید شیوه روشنی برای یارانه‌ها داشته باشد و ‌روشی بهتر انتخاب کند. ارائه سبد‌های کالایی می‌تواند بخشی از خدماتی باشد که دولت به ویژه به گروه‌های متوسط، پایین جامعه و نیروهای کارگری بابت مابه‌التفاوت دستمزدی پرداخت کند. این کار اشکالی ندارد.

‌اینکه شب عید دولت یک سبدی را پرداخت می‌کند، شاید این کار مقدمه‌ای باشد که احیانا قرار است، قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند و از پیش یک دلخوشی به مردم داده باشند. در واقع پیش از افزایش قیمت‌ها به مردم شیرینی می‌دهند، ولی این اقدامات اساسی نیست. دولت باید از همین ابتدا سنگ بنای غلط نگذارد.

دولت جدید می‌تواند ‌سنگ بنای غلطی را که دولت‌های گذشته گذاشته‌اند، ‌تغییر دهد و اصلاح کند. اگر دولت برنامه‌ای نداشته باشد، آن وقت‌‌ همان سنگ بنای قبلی مبنایی برای کار‌های نادرست دیگر می‌شود. در هر حال پرداخت سبد کالا می‌تواند به گروه‌های جمعیت آسیب پذیر کمک کند.

افزودن نظر جدید