انتقاد چمران از حذف تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری در برنامه ششم

رییس شورای شهر تهران به یکی از بندهای برنامه ششم انتقاد کرد.

به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا، مهدی چمران در دویست و شانزدهمین جلسه شورای چهارم شهر تهران با انتقاد از حذف یکی از حقوق‌های شهرداری در برنامه ششم توسعه،‌گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده که حق و جزء عوارض شهرداری بود به استانداری سپرده شده است.

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از درآمدهای پایدار شهرداری تهران است، اظهار کرد: قطعا با رکود ساخت و ساز که در تهران به شدت کاهش یافته است شهرداری با مشکلاتی مواجه می‌شود و اگر قرار باشد یکی از منابع درآمد پایدار نیز حذف شود قطعا شهرداری با مشکلاتی مواجه می‌شود.

 

افزودن نظر جدید