انتقاد صریح از شورای نگهبان و آیت‌الله یزدی از تریبون مجلس

انتقاد صریح از شورای نگهبان و آیت‌الله یزدی از تریبون مجلس

 

محمود صادقی نماینده تهران در نطق اضطراری خود در جلسه علنی امروز مجلس گفت:  ماده 93 قانون انتخابات می گوید در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف هستند در طول مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند 

 متاسفانه در برخی از انتخابات ها به ویژه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شاهد نقض آشکار بی طرفی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان بودیم. یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار یکی از نامزدهای انتخاباتی به مصلی تهران می رود و حتی به جای او سخنرانی می کند.

 یکی دیگر از ناظرین و در واقع از فقهای شورای نگهبان به عنوان دبیر جامعه مدرسین بیانیه رسمی می دهد و از یکی از کاندیداها حمایت صریح می کند. این ها از عوارض بروز فتنه است. اینها از عوامل اصلی غبارآلود شدن فضاست. با چنین اقداماتی بود که معترضین به انتخابات قانع نمی شدند. نمی توان با حذف و حصر، زندان و تبعید و برخوردهای خشونت آمیز معترضین را قانع کرد.

افزودن نظر جدید