انتقاد رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در اصفهان از مغفول ماندن برخی وعده‌های رئیس جمهور

رييس شوراي فعالان ستاد انتخاباتي دكتر روحاني در استان اصفهان با اشاره به سخنان اخير رييس جمهوري در ضيافت افطار با اعضاي دولت، اعلام كرد: پس از گذشت يك چهارم عمر از دولت لازم است ميزان تحقق وعده هاي انتخاباتي در استان اصفهان مورد بررسي دقيق قرار گيرد.

 به گزارش امید، حسين نجار با اشاره به برگزاري جلسات اين شورا براي ارزيابي تحقق وعده هاي دولت اظهار داشت: در اين شورا سه كارگروه سياسي امنيتي، فرهنگي اجتماعي و اقتصادي زيربنايي تشكيل شده تا به رصد فعاليتهاي دولت در يكسال گذشته بپردازند.

    وي گفت: گزارش دقيق و جامع  تحقق وعده هاي انتخاباتي را در قالب سه شاخص كارآمدي، همسويي با برنامه هاي دولت و رضايت بدنه اجتماعي و در حوزه استانداري اصفهان و ادارات دولتي استان تهيه خواهيم كرد و به همراه پيشنهادهاي اين شورا به رييس جمهور، معاون اول و مقامات مسؤول در نهاد رياست جمهوري ارائه خواهيم داد.

    اين فعال سياسي خاطرنشان کرد: ارزيابي هاي اوليه ما نشان مي دهد كه دولت در حوزه بهداشت و درمان برنامه هاي مؤثري داشته و در جلب رضايت جامعه موفق عمل كرده است همچنين در حوزه هاي دانشگاهي و آموزشي، جهت گيري دولت در استان مثبت و قابل قبول ارزيابي شده است.

    نجار با اشاره به كاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادي گفت: پيشرفتهاي اقتصادي دولت در كنار موفقيتهاي سياست خارجي و ترك خوردن سازمان تحريمها، مردم را به آينده اي روشن از نظر اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار اميدوار كرده است.

    رييس سابق ستاد انتخاباتي دكتر روحاني در استان اصفهان با اعلام اين مطلب كه حضور پر شور و سرنوشت ساز مردم در انتخابات رياست جمهوري سب شد تا حد زيادي فضاي سختگيرانه امنيتي برچيده شود، ادامه داد: اما متاسفانه همچنان برخي از تنگ نظري ها و نگاه هاي حذفي در اين بخش مشاهده مي شود كه با برنامه ها و وعده هاي رييس جمهوري سازگاري ندارد.

    وي با اشاره به ضرورت شادي و نشاط اجتماعي اظهار داشت: علی رغم اینکه در سطح ملی اتفتقات خوبی رخ داده است اما متاسفانه در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، ورزش، جوانان، ميراث فرهنگي استان در طول يك سال گذشته شاهد هيچگونه تغيير مثبتي نبوديم و به نظر مي رسد وعده هاي رييس جمهوري در اين بخشها كاملاً در استان اصفهان مغفول و مظلوم واقع شده است.

  نجار با اشاره به كندي تغييرات در حوزه هاي سياسي و ابقاي شماري از فرمانداران غیرهمسو با دولت در شهرستانهاي استان اصفهان افزود:گزارشهاي رسيده از شهرستانهاي استان حكايت دارد كه در اين حوزه ها نوعي بي برنامگي، روزمرگي و ضعف مديريت به چشم مي خورد كه متاسفانه پيام تدبيرو اميد را به مردم منتقل نكرده و موجب نارضايتي هاي جدي در ميان بدنه اجتماعي حامیان دولت شده كه براي رفع آن بايد به سرعت و با جديت چاره انديشي كرد.

    وي همچنين رفع بحران کم آبی و احياي زانده رود را در صدر مطالبات مردم استان اصفهان اعلام كرد و افزود: علي رغم مصوبات خوب شورای عالی آب و اميد هايي كه با انتصاب استاندار اصفهان در دل مردم جوانه زد اما به علت عدم همکاری وزارتخانه های مرتبط هنوز نه تنها هيچ بهبود و تغيير ملموسي در اين زمينه مشاهده نمي شود بلكه در برخي بخشها  از جمله تامين آب كشاورزان شرق اصفهان و  آبياري فضاي سبز شهري بحرانها عميق تر و جدي تر هم شده است كه بايد براي  رفع آن تدابير جدي انديشيده شود.

افزودن نظر جدید