انتقاد جمهوری اسلامی از اظهارات متملقانه صالحی امیری

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

تملق‌گوئي دولتمردان به كتابخانه ملي هم رسيد! رئيس كتابخانه ملي ديروز در اجلاس اصحاب فرهنگ كه در سالن همايش كتابخانه ملي برگزار شد گفت: وقتي قرار بود به اين مراسم بيايم نمي‌دانستم وقتي قرار است آقاي هاشمي به اينجا بيايد چه بگويم. به گزارش خبرگزاري مهر، صالحي اميري افزود: "اما سخن دكتر شريعتي به يادم افتاد كه گفت: "فاطمه، فاطمه است" و من به ياد اين جمله افتادم كه "هاشمي، هاشمي است". قرار نبود در دولت اعتدال، باب تملق گوئي باز بماند آنهم در كتابخانه ملي و در جمع اصحاب فرهنگ و در سال فرهنگ!

افزودن نظر جدید