انتشار لیست‌های زودهنگام انتخاباتی قمار رسانه‌ای است

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: منتشر کردن لیست‌های زودهنگام انتخاباتی از سوی رسانه‌ها ریسک است.

به گزارش امید به نقل از آفتاب، محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی  در پاسخ به این سوال که آیا لیست‌های زودهنگام انتخاباتی به روند انتخابات مجلس آینده آسیب خواهد زد، گفت: انتشار این لیست‌ها به منزله ارائه حدس و گمان‌هایی است که سیات‌های خبری و محفل های سیاسی دارند و با اندیشه افرادی که به خوزه سیاست نزدیکی دارند همخوانی دارد.

او در ادامه افزود: افراد بخشی از واقعیت و گمانه ها در مودر انتخابات مجلس آتی را با یکدیگر درهم آمیخته و منتشر می کنند در حالی که این لیست ها صرفا در حد گمانی زنی ها است و محل استناد نیست.

حق شناس با اشاره به این که انتشار این لیست‌ها در روند انتخابات تاثیرگذار نخواهد بود، گفت: رسانه ها برای اینکه ارتباط خود با مخاطب را حفظ و انتظار را برآورده کنند به انتشار این لیست‌ها اقدام می‌کنند.

او ادامه داد: منتشر کردن لیست‌های زودهنگام انتخاباتی از سوی رسانه‌ها ریسک و قمار است که در برخی مواقع با استقبال روبه رو می‌شود و در برخی موارد موجب نابودی رسانه می‌شود.

عضو شورای مرکزی اعتمادبا بیان اینکه جلسات شورای مرکزی حزب امسال از حالت فصلی تبدیل به جلسات دوماهانه شده است، افزود: بنا به این است که در شش ماه دوم جلسات شورای مرکزی به صورت ماهیانه برگزار شود.

این نماینده پیشین شورای اسلامی همچنین گفت: بر اساس مصوبه شورای مرکزی استان‌ها موظف شدند واحد جوانان، دانشجویی و کمیته زنان را فعال کنند و در حوزه جوانان نزدیک بیست استان واحد جوانان شکل گرفته است.

افزودن نظر جدید